Մեր Մասին

Օրգանական հողագործության հիմնադրամը (FOF) գործում է 2016 թվականից։ Հիմնադրամի նպատակը գյուղական համայնքներում (ինքնուրույն) զբաղվածության հնարավորությունների ստեղծումն է՝ օրգանական գյուղատնտեսության, մեղվապահության, գյուղական համայնքներում ագրոտուրիզմի, էկոտուրիզմի զարգացմամբ։ Հիմնադրամի ուշադրության կենտրոնում է նաև կենսաբազմազանության կայուն կառավարումը, բնական ռեսուրսների կայուն օգտագործումը և արդար առևտրի (Fairtrade) գաղափարը ։

Մեր առաքելությունն ու տեսլականը

Օրգանական գյուղատնտեսություն/այգեգործություն, գյուղատնտեսական արտադրանքի մարքեթինգ, ագրոտուիզմ, էկո-տուրիզմ, հյուրատներ, անտառապահություն, վայրի բուսատեսակների կայուն հավաք․այս եւ մի շարք այլ ոլորտների ներդրման եւ զարգացման հեռանկարում ավելի քան 5000 բնակչություն ունեցող համայնքային խմբին կայուն եկամտով ապահովելն է։

Ծրագիր

Գործընկերներ

Գտեք մեզ